😅😂😉💕👫💍 🎬 ابراز کن احساستو بیان کن کن به سبک شیوه و روش خودت با اصالت خودت از عمق وجودت حرف دلتو ذهنتو بگو بدون ترس از شدن بدون فکر درمورد تخیل توهم ه...

😅😂😉💕👫💍 #زادبوم  🎬 ابراز #علاقه  کن احساستو بیان کن #خواستگاری  کن به سبک شیوه و روش خودت با اصالت خودت از عمق وجودت حرف دلتو ذهنتو بگو بدون ترس از #قضاوت  شدن بدون فکر درمورد تخیل توهم هذیان حرف و برداشت منفی دیگران! نذار بمونه درد بشه روانت رنجور بشه سرطان بشه! رها باش از هر کیش آیین رسوم عرف و #تعصب  #غرور  سیاست فرهنگ و باوری که مانع رهایی و آگاهی و خردمندیت میشه و آزادانه و آگاهانه زیست کن که این زندگی همراه با #آزادی  و #آگاهی  این #اصیل  بودن عجیب لذتبخشه👌و کیفیتی بسیار بالا تجربه ای ژرف روحی #شاد  و روانی آرام به همراه خواهد داشت!🙏💙💐 از لازمه های #عشق  جاودانه و #زندگی  شرافتمندانه حفظ #اصالت  و نیک اندیشی ماست! 📝 علیسان ط بیست و دوم مرداد نود و شش 🌞 #فیلم_زادبوم  #اکران  #بهرام_رادان  #سینما  #فیلم_سینمایی  #motherland  #bahramradan  #film  #movie  #cinema  #sequence  #screening  #love  #matchmaking  #germany  #german  #germania  @bahramradan  @ulrikekarg  @a.h.davoodi  @cinematheatr  @iranian_festival 

6 Comments

10 days ago saghar_saatchi

Wooa. Excellent 👌🏾👍🏾👑

10 days ago mahbobeh_shahbaz

👌👌👌👌👍👍👍👍👏👏👏👏

9 days ago somivahdatnia

فیلمه؟اسمش؟

9 days ago alisantaurus

@saghar_saatchi  @mahbobeh_shahbaz  🙏🙏🌹🌹

9 days ago alisantaurus

@somivahdatnia  بله کپشن هم بخونی بد نیست دختر خاله اسمش زادبومه😉ا

9 days ago somivahdatnia

خوندم....😣😣😣😣فکر نکردم اسمشه از دنیای اطرافم عقب موندم خب😥😥😥😥

Popular Hastags